نویسنده: نوبل لرن

1

ابعاد تئوری سرمایه‌گذاری بر خلاقیت

در این نوبل لرن سعی میکنیم ابعاد موثر بر خلاقیت افراد …

ادامه مطلب
Slide1

اصول گیمیفیکیشن با 8 محرک اصلی فریم ورک Octalysis _ بخش دوم

محرک پنجم : Social Influence & Relatedness رانه Social Influence & …

ادامه مطلب
Gamification-Behavioral-Design-The-Octalysis-Framework

اصول گیمیفیکیشن با 8 محرک اصلی فریم ورک Octalysis

در این میکرولرن سعی داریم چهار محرک از هشت محرک چارچوب …

ادامه مطلب
scopus

کلیات جستجو در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس (Scopus)

Scopus یکی دیگر از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭼﮑﯿﺪه و اﺳﺘﻨﺎدی است ﮐﻪ …

ادامه مطلب
pubmed

کلیات جستجو در پایگاه اطلاعاتی پابمد (PubMed)

پایگاه داده‌ی PubMed که در واقع متعلق به کتابخانه ملی پزشکی …

ادامه مطلب
image14

ایکیگای، عامل زندگی لذتبخش

چرا کار میکنیم؟ چرا درس میخوانیم؟ چرا… ؟ این ها نمونه‌هایی …

ادامه مطلب