ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مبتدی

آمار مقدماتی

60,000 تومان

(2)

آمار مقدماتی

4.5/5
(2 امتیاز)
12 درس
1.5 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با علم آمار و آنچه که برای انجام آنالیز های پیشرفته تر پیش نیاز است
یادگیری جامع مفاهیم پایه آمار و تست های ساده آماری