دوره اختراع

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم

آشنایی با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پتنت

6 درس
1.5 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
جستجو در اسناد مختلف پتنت
آشنایی با کد های طبقه بندی بین المللی
يادگيري اهداف سرچ و اهمیت آن

مالکیت فکری و مصادیق آن

6 درس
1.2 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
تشریح مسئله مالکیت فکری
توضیح مصادیق مختلف مالکیت فکری
بررسی اجمالی مسائل حقوقی آن
ویژه
-40%

تکنیک‌های ایده‌‌پردازی و الفبای اختراع و مالکیت فکری

6 درس
1.5 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری تکنیک‌های ایده پردازی
آشنایی با تاریخچه مالکیت فکری
اهمیت مالکیت فکری انواع مالکیت فکری
توضیح مصادیق مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی، نشان جغرافیایی) و نحوه حمایت از هر کدام