دوره المپیاد دانش‌آموزی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
متوسط

Reflex

100,000 تومان

Reflex

15 درس
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با رفلکس ها و مدار های نورونی درگیر در انها و توانایی حل سوال های مربوط
متوسط

System

150,000 تومان

System

21 درس
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
در نظر گرفتن موجودات زنده به عنوان موجوی پیچیده و اینکه تعیین دقیق رفتار موجودات تنها و تنها با کلی نگری و در نطر گرفتن ارتباطات بین اجزا ممکن‌ است.
همه سطح‌ها

Gene Drive

200,000 تومان

Gene Drive

27 درس
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
تسلط بر روی تکنیک های سلولی و مولکولی مطرح شده در ویدیو ها و توانایی تجزیه و تحلیل انها