دوره منابع الکترونیک‌‌

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم

جست و جو در منابع الکترونیک (پیشرفته)

5 درس
4.1 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت پایگاه‌های مختلف و متعدد خارجی و داخلی
بازیابی صحیح مقالات از پایگاه‌های اطلاعاتی
جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در جست و جو
کسب توانایی تدوین استراتژی جست و جوی بهینه
مستقل شدن در جستجو

دوره جامع جست و جو در منابع الکترونیک

5.0/5
(1 امتیاز)
8 درس
3.6 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
بازیابی صحیح مقالات از پایگاه‌های اطلاعاتی
جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در جست و جو و رسیدن به روش جست و جوی بهینه
مستقل شدن در جستجو
بی نیاز شدن از هر دوره و کارگاه دیگر