دوره مقاله نویسی‌

ما 6 دوره برای شما پیدا کردیم

دوره جامع مقاله نویسی و داوری مقالات

18 درس
12.5 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
- نگارش گام به گام (از پایه تا پیشرفته) همه اجزای مقاله پژوهشی
- نگارش مقاله از نوع نامه به سردبیر
- توانایی انتخاب مناسب ترین مجله برای ارسال مقاله
- نحوه آماده‌سازی و ارسال مقاله برای مجله هدف
- آموزش نحوه داوری مقالات پژوهشی
- بررسی اصول پاسخ به نظرات داوری دریافت شده
- کار با سامانه‌های مختلف کمکی پیش از ارسال مقاله
- ذکر مثال‌های متعدد از انواع مقالات معتبر چاپ شده
- دریافت تجربیات پژوهشگری مرتبط

ارسال و چاپ مقاله (Submit & Publish)

9 درس
2.5 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با انتخاب مجله مناسب
آشنایی با سامانه های پیش چاپ مقالات
نحوه ارسال مقاله به مجلات داخلی و خارجی
نحوه پاسخگویی به داوران
اخلاق نشر
همه سطح‌ها

مقاله نویسی (Scientific Writing)

60,000 تومان

(2)

مقاله نویسی (Scientific Writing)

4.5/5
(2 امتیاز)
12 درس
2 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت سازوکار ایجاد ایده‌های پژوهشی
آشنایی با انواع مقالات و نحوه انتخاب فیلد پژوهشی
یادگیری قدم به قدم نگارش یک مقاله پژوهشی اصیل
کسب مهم‌ترین مهارت‌ها در مقاله نویسی

مرور سیستماتیک و متا آنالیز

5.0/5
(3 امتیاز)
18 درس
3.7 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مفاهیم اساسی مطالعه مروری ، مرور سیستماتیک و متاآنالیز و بیان تفاوت بین آنها
آشنایی با پایگاه های داده‌ای Cochrane و Prospero و یادگیری نحوه ثبت پروپوزال مطالعات مروری در این دو پایگاه
یادگیری نحوه انجام مراحل مرور سیستماتیک
یادگیری نحوه جستجوی سیستماتیک در پایگاه‌های داده‌ای
یادگیری مدیریت منابع در نرم افزار endnote برای بررسی سیستماتیک
یادگیری ارزیابی کیفیت مطالعات
آشنایی با مفاهیم اساسی، نمودارها و روش‌های مورد استفاده در متاآنالیز
یادگیری نحوه انجام متا آنالیز با استفاده از نرم افزار CMA
یادگیری نحوه نگارش مقالات مرور سیستماتیک