دوره هوش مصنوعی‌

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
-40%

آموزش مقدماتی پایتون برای دانشجویان علوم پزشکی

5.0/5
(4 امتیاز)
21 درس
4.2 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری مقدماتی پایتون
آمادگی برای درک مفاهیم هوش مصنوعی
آمادگی برای یادگیری کتابخانه‌های پیشرفته