دوره ایلاستریتور‌

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم

ادوبی ایلاستریتور (illustrator) مقدماتی تا پیشرفته

16 درس
6 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
معرفی کلی و دانلود
انتخاب محیط کار و مقدمات استفاده از ابزارها
روش های پرکاربرد و ضروری
کار عملی طراحی استوری
معرفی سایت‌های کاربردی
استفاده از ایلاستریتور در پاورپوینت
معرفی سایت ۲:freepik, adobe stock, flaticon & slidesgo
استفاده از خطوط روشن برای ایحاد نمای بعد دار
طراحی کاراکتر غیرمتقارن
آموزش تفصیلی رنگ ها
پاورپوینت، برخی ابزار ها و کاراکتر ها
خطوط روشن، طراحی سه بعدی
تایپ فارسی