دوره فوتوشاپ‌

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم

طراحی پوستر و اینفوگرافیک با فوتوشاپ 2020

28 درس
2.4 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
آموزش ابزارها و مبانی فوتوشاپ
آموزش تکنیک‌های طراحی پوستر و اینفوگرافیک
طراحی چندین اینفوگرافیک و پوستر از صفر تا ۱۰۰