دوره پروپوزال نویسی‌‌

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم

دوره جامع پروپوزال نویسی

5.0/5
(1 امتیاز)
13 درس
9.2 ساعت
همه سطح‌ها
آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت مفهوم و ماهیت پروپوزال
توانایی نگارش حرفه‌ای همه اجزای پروپوزال از انتخاب سوال پژوهش تا مرحله اتمام نگارش گزارش نهایی
شناخت کامل الزامات نگارشی هر بخش پروپوزال
شناخت نحوه کار با سامانه‌های مختلف پژوهشی
یادگیری مثال‌های متعدد از انواع پروپوزال‌های مصوب
دریافت تجربیات پژوهشگری مرتبط
متوسط

پروپوزال نویسی

30,000 تومان

پروپوزال نویسی

9 درس
1.2 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با اهمیت نوشتن یک پیشنهاد پژوهشی
آشنایی با روش انتخاب عنوان پژوهشی
شناخت بخش‌های مختلف یک پروپوزال و نکات لازم به توجه هریک از این بخش‌ها
یادگیری اصول نوشتن یک پروپوزال پژوهشی