دوره پایتون‌

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم

پایتون پیشرفته برای دانشجویان علوم پزشکی

5.0/5
(1 امتیاز)
11 درس
3.5 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری مباحث پیشرفته پایتون و آمادگی برای ورود به حوزه هوش مصنوعی
-40%

آموزش مقدماتی پایتون برای دانشجویان علوم پزشکی

5.0/5
(4 امتیاز)
21 درس
4.2 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری مقدماتی پایتون
آمادگی برای درک مفاهیم هوش مصنوعی
آمادگی برای یادگیری کتابخانه‌های پیشرفته