دوره خلاقیت

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
ویژه
-100%

تکنیک‌های ایده‌‌پردازی و الفبای اختراع و مالکیت فکری

6 درس
1.5 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری تکنیک‌های ایده پردازی
آشنایی با تاریخچه مالکیت فکری
اهمیت مالکیت فکری انواع مالکیت فکری
توضیح مصادیق مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی، نشان جغرافیایی) و نحوه حمایت از هر کدام