مرور سیستماتیک

نحوه ثبت پروتکل در پایگاه داده‌ای Cochrane و Prospero20:28
شیوه انتخاب موضوع مناسب13:15
طراحی استراتژی سرچ و جستجو در پایگاه‌های داده‌ای با استفاده از استراتژی سرچ21:06
آموزش جستجو در PubMed15:22
آموزش جستجو در Scopus10:48
آموزش جستجو در Web Of Science05:05
آموزش جستجو در Embase05:34
انتقال نتایج جستجو از پایگاه‌های داده‌ای به نرم‌افزار مدیریت منابع Endnote و انجام اسکرین مطالعات12:48
معرفی Prisma flow diagram و نحوه تکمیل آن08:51
استخراج اطلاعات مطالعات07:36
بررسی کیفیت مطالعات15:43

متا آنالیز

مقدمه | معرفی انواع مطالعات مروری و تفاوت‌های آنها