ادوبی ایلاستریتور (illustrator) مقدماتی تا پیشرفته

انتخاب محیط کار و مقدمات استفاده از ابزارها23:19
روش های پرکاربرد و ضروری24:25
کار عملی طراحی استوری57:34
معرفی سایت: دریبِل16:39
معرفی سایت ۲: freepik, adobe stock, flaticon & slidesgo10:26
طراحی کاراکتر غیرمتقارن24:09
نکات تکمیلی24:03
معرفی سایت ۳17:45
رنگ ها47:31
paper cut47:52
پاورپوینت، برخی ابزار ها و کاراکتر ها54:50
خطوط روشن، طراحی سه بعدی09:04
تایپ فارسی06:04
نوبل سرتیف خود را چگونه دریافت کنم؟
نظرسنجی دوره
معرفی کلی و دانلود